Reklámok

Amit Scarlet látott

2013. augusztus 25. Hozzászólás Go to comments

Professor-Omadd-1

Omadd professzor, a Szinergetikai Szakkollégium leköszönt iskolamestere, izgatottan csavargatta a fülét, miközben a sylvari nő felébredésére várt. Vadul vergődött az izolációs modulban már napok óta, értelmetlen szótagokat kiabált, és visított… a fájdalomtól? Az élvezettől? Omadd bizonytalan volt ebben. Még egy olyan páratlan géniusz is, mint ő, csak találgatni volt képes, hogy mi játszódik le abban a leveles zöld fejben.

Omadd összeszorította a kezét, úgy facsarta a fülét, hogy könnyek szöktek a szemébe. A legígéretesebb tanítványa, akit valaha is oktatott, elvégzi hosszú és illusztris karrierjének legfontosabb kísérletét, és ő nem tehet mást, mint hogy ácsorog és izgul.

A nő mélyet lélegzett, és ismét megrándult. Aztán felpattant, letépve magáról a rögzítéseket, amelyek a fejét és a kezét a szerkezethez kötötték.

— Ceara? — Omadd nyugtatóan a sylvari vállára helyezte a kezét, aztán felnyögött. A bőre forró volt, a testét körbeölelő halvány arany ragyogás élénkvörösre változott.

A nő lassan feléje fordult, tekintete éles és fókuszált lett.

— Ceara! Hallasz engem? Mit láttál?

 A sylvari nő felemelte az egyik kezét, felfelé néző nyílt tenyérrel, és kiterjesztette az ujjait. Egy vékony inda tekeredett elő a ruhaujjából, és elkezdte oda-vissza befonni az ujjperceit.

— Scarlet — mondta aztán. — Most már Scarlet a nevem. Scarlet Briar.

— Akkor Scarlet — köpte az asura. — Mondd el, kérlek: mit láttál?

Apró piros tüskék bújtak elő a Scarlet ujjai közötti indákból. Elmosolyodott.

— Mindent — mondta.


Ceara feleszmélt az Álomból és előrelépett, jólesően tapodta a Grove nedves füvét. Behunyt szemmel vett levegőt, beszippantva a körülötte levő élő dolgok friss szagát.

— Üdvözlégy, palánta. — A hang szelíd volt, a hangnem gyengéd. — Serimon forrasztó vagyok. Itt biztonságban vagy.

— Psszt. Gondolkozom. — Ceara rányitotta a szemét a zöldek, aranyak, és földbarnák nyüzsgő világára. Napfény szűrődött le a lombkoronán keresztül, táplálta a nagy fákat és melegítette a talaj növénytakaróját. Bármerre nézett, mindenféle méretű és fomájú lények szólongatták egymást, kutattak, üldöztek, menekültek, szüntelenül mozgásban.

Scarlet-Serimon-2

Ceara pislogott, kellemesen túlterhelte az élmény. A világ tehát egy lenyűgözően összetett rendszer, ami kisebb, egymásba fonódó, egymást szüntelenül táncoltató rendszerekből áll: ez maga az élet, és most már ő is a része mindennek.

— Palánta? — mondta Serimon. — Azért vagyok itt, hogy segítsek alkalmazkodni. Hogy segítsek megtalálni a helyedet a világban, és beazonosítani a célodat, amit Sápadt Anyánk adott neked.

Ceara szeme továbbra is az erdő bonyolult élő táncára szegeződött. — Majd megtalálom a helyemet, köszönöm szépen. És aligha az ‘én célom’, ha valaki más adja nekem.

Serimon arca elfelhősödött, de megőrizte nyugtató hangzását. — Bőségesen sok önbizalommal ébredtél fel — mondta. — De ne akarj mindent rögtön érteni. Mindannyian hozunk döntéseket az életünkben, de időnként mások döntenek helyettünk. Különösen a Pale Tree gyermekeinél. Így működnek a dolgok.

— Így működnek? — mosolygott Ceara. Serimon világa olyan jól körülhatárolt volt. Ő sosem kérdőjelezné meg, sosem tenné próbára, sosem igyekezne feldúlni.

Vidáman felkacagott, és így szólt. — Köszönöm, hogy segédkeztél az ébredésemnél, forrasztó. De a saját életemről én magam fogok döntéseket hozni.


Nyolc évi buzgó tanulás a Grove-ban, ezalatt Ceara megtanult mindent a bővebb családjától, ami érdekelte. Népe több fontos szakmát magas szinten művelt, de nem tudták biztosítani számára azt a mélyreható tudást, ami után sóvárgott. Olyan bonyolult rendszereket akart készíteni, mint amilyeneket a természetben látott, gépeket, amik olyan kifinomultak, mint a nap mint nap látott élő dolgok. A legnagyobb örömet tanulóként az jelentette a számára, hogy ezeket a már meglevő rendszereket kutatta, hogy felfedje a hibáikat, és ezáltal erősítse a saját alkotásait.

Sokat tanult népének főmérnökeitől, de az ő szellemi táplálékuk képtelen volt az éhségét csillapítani. Ceara úgy döntött, ideje nekivágni a nagyvilágnak, hogy találjon olyasvalamit, ami képes.

Az első megállója a hoelbraki kovácsok voltak: ha gépeket akar alkotni, értenie kell a fémművességhez. Olyan jó benyomást tett tudásvágyával és lendületességével Beigarthra,  az őszülő,  öregedő norn-medvére, hogy az maga mellé vette őt egy hosszú tél idejére inasként, tanoncként és segédként. Amikor eljött a tavasz, bejelentette, hogy továbbáll, mivel mindent megtanult, amit tudni akart. Beigarth próbálta lebeszélni erről, szívesen átadta volna a teljes kovácsolási tudományát egy ilyen különleges, ígéretes tanítványnak, de Ceara búcsút intett egy futó mosoly kíséretében. Nem volt szüksége arra, hogy mesterkovács legyen az általa elképzelt lények megalkotásához.

Scarlet-Charr-1

Eztán két évet töltött el egy Asagai névre hallgató gladiummal, egykori Iron Legion taggal. Asagai olyannyira tapasztalt lövész és tüzér volt, hogy pusztán kézbefogva meg tudta mondani egy lőfegyverről, hogy jól van-e összerakva, és hangzás alapján be tudott állítani egy harctéri löveget. Amikor Ceara elleste a magányos veterán minden titkát, és bejelentette, hogy máshol fogja folytatni tanulmányait, utóbbi satnya növendékként átkozta, és megfenyegette egy rozsdás karddal, hogy kibelezi. Ceara kecsesen elkerülte Asagai kapkodó sújtásait, és tiszteletteljesen búcsút vett tőle. A lőfegyverek és a tüzérség jó móka volt, de túl egyszerűek voltak. Tudván tudva, hogy egyetlen hely van, ahol az ismereteit olyan gyorsan és olyan szélesre bővítheti, amilyenre szüksége volt, útnak indult Rata Sum felé.


Azt tapasztalta, hogy a legnehezebb a bejutás volt, meggyőzni a három nagy szakkollégiumot. Eltekintve a minden nem-asurával szemben érzett előítéletüktől, külön sérelmezték, hogy egy jöttment, tudományos sikerekről ábrándozó sylvari “felhigítsa” vagy “beszennyezze” a tanítványaik kollektív szellemi kiválóságát. Amikor Ceara a szemük láttára összerakott egy teljesen működőképes kisgólemet egy kicsike erőkristályból, egy kevés ércből, és néhány jól megválasztott varázslatból, az Arcane Council vonakodva engedélyt adott neki, hogy beiratkozott Dinamika tanuló váljon belőle.

Kevesebb, mint egy év alatt végzett a Dinamika kurzuson, osztályelsőként. Dúlva-fúlva, a tanácsnokok megadták az engedélyt a Statika elkezdésére. Amikor hasonló idő alatt hasonló eredményeket produkált, már maguk is kíváncsiak voltak arra, hogy képes lesz-e ugyanerre a Szinergetika esetében is.

Scarlet-Lab-1

A Szinergetika lényegesen tovább tartott, mivel Ceara végre talált egy olyan szakterületet, ami olyan határtalan volt, mint az ő érdeklődése. Belevetette magát a Szinergetika, vagyis a misztikus energiaminták és bűvös valószínűségek kavargó kavalkádjába; ahol a fókuszban a káoszelmélet és kiszámíhatatlan kapcsolatok feltérképezése áll; ahol a rejtett tudást és titkos mechanizmusokat kutatják szüntelenül, amelyek részben az anyagtalan dolgokról elmélkedésből, részben pedig a gyakorlati dolgok újszerű alkalmazásából fakadnak.

Itt, Omadd iskolamester irányítása alatt történt, hogy Ceara először elkezdett birkózni az Eternal Alchemy-vel. Minél mélyebben belemerült, annál biztosabb lett benne, hogy az asura világszemlélet csúcsa nem egy metamágikus motor vagy egy transzcendens egyenlet, hanem egy kulcs, ami a valóság alapvető szerkezetét nyitja meg.

Noha Omadd 100%-os támogatását tudhatta maga mögött, Ceara elméletét nem fogadták kedvezően sem a szakkollégiumok, sem az Arcane Council. — Bizonyíthatatlan képzelgés — mondták rá.  — Alátámasztatlan állítások, amelyek kis híján tudományos eretnekségbe torkollnak, de legalábbis tudományos bűnözésbe.

Ő ezt alig vette észre;  már elkezdte a leválást a szakkollégiumi rendszerről, annak reményében, hogy talál egy olyan kutató-testületet, ami fogékonyabb lesz az ő ötleteire. Az Inquestnél pontosan ezt találta.


Ceara ideje az Inquestnél rövid, de rendkívül termékeny volt: olyan dolgokat tanítottak neki, amit a többi szakkollégium még beszélni sem volt szabad, és megengedték neki, hogy a kísérleteit az idegesítő és szükségtelen biztonsági előírások betartása nélkül végezze.

Viszonta dolgok rosszara fordultak, miután Ceara és krewmate-je, Teyo, betörtek a városi archívumba, és megpiszkáltak több ott tárolt eszközt. Azért kapott erre lehetőséget, hogy a közeledő Snaff Nagydíjért folyó versengésben előnyhöz jusson az Inquest, de Ceara több olyan eszközön is otthagyta a keze nyomát, aminek semmi köze nem volt a versenyhez.

Amikor elkapták őket, Teyo biztonságba teleportált, Cearát pedig otthagyta, hogy viselje a következményeket. A Council megfosztotta őt a tudományos rangjaitól, és a Peacemakerek kitoloncolták Rata Sumból. Csak nevetett rajtuk, és az összes kutatási segédanyagát és saját holmijait is hátrahagyva távozott, fütyörészve sétált el.

Hónapokon keresztül vándorolt, míg végül a Michotl hylekeknél telepedett meg, Rata Sumtól egy köpésnyire (ehhez álcáznia kellett magát egy csuklyás köpennyel, hogy ne ismerjék fel a Peacemakerek). A hylek alkímia jól lekötötte, de igazából zsákutcának tekintette a választott útja szempontjából.

Scarlet-Hylek-2

Főzetek, mérgek és elixírek kotyvasztása adott hatások elérésére hasonlított az eszközök építéséhez, de az ő ízlésének túl sok volt benne a kertészkedés és túl kevés a bütykölés. Ha beérte volna azzal, hogy egész életében pollent gyűjtöget és egzotikus virágok kivonatát párolja le, akkor ki se kellett volna tennie a lábát a Grove-ból.

Szerencsére Rata Sum közelsége lehetővé tette Omadd számára, hogy felkutassa. Mentora felajánlotta, hogy újból az Eternal Alchemyvel foglalkozhat. Ceara elfogadt az ajánlatot, és bármiféle magyarázkodás nélkül lelépet a Michotl faluból.

Hónapokig tartó gondos előkészületek után Omadd kísérlete végre készen állt. Ceara belép majd az izolációs modulba, ami taumechanikus eszközök sokasága volt, kábelekkel rögzítve egy koporsószerű kamrához. Aktiválás után fizikai teste nem fogja korlátkozni, és így belemerülhet a valóság metafizikai örvényébe úgy, ahogy senki más őelőtte.

Omadd többször figyelmezette, hogy ezzel kockára teszi az életét, illetve az ép elméjét. — Túl kell élned — mondogatta neki. — A modul egyik hiányossága, hogy nem tudja rögzíteni az élményeidet. Ha nem térsz vissza, és nem tudod előadni, amit tapasztaltál, akkor minden hiába történt.

— Értem. — Ceara arca ragyogott, szeme tágra nyílt, mohón tündökölt. — Kezdjük.


Omadd gépének belsejében az univerzum kinyújtózott előtte, mint végtelen csillagpöttyös tenger. Mozogni kezdett, küzdött az áramlatai ellen, akadálytalanul ellebegett felettük, vagy éppen mozdulatlanul állt, ahogy furcs fények és mágikus energiák örvénylettek körülötte.

Látta Tyriát, mint egy asztali földgömböt, rögzítve a helyén kozmikus viharok és tágas valószínűségi felhők közepette. Kíváncsi volt, vajon meg tudná-e nézni magát Omadd laborjában, amikor Rata Sum fordult a látómezejébe, de aztán türelmetlenül tovalebbent, mélyebbre merülve a kavargó ürességbe.

Állj, gyermekem.

Ceara megállt. Évek óta nem hallotta a Pale Tree hangját.

Scarlet-Dream-2

Kérlek, ne menj tovább. Miközben megérteni próbálod a minket formáló erőket, ránk fogod azokat szabadítani. A társadalom ezt nem képes elviselni.

Ceara egy bizsergést érzett, és azon tűnődött, vajon a teste ott Omadd laborjában ilyenkor mosolyog? Tudatosan és kaján örömmel ezt a gondolatot formázta: Psszt, gondolkodom, és aztán folytatta útját.

Hamarosan egy homályos, sugárzó forma bontakozott ki előtte. Egy fa, ismert rá… a Pale Tree. Törtfehér, óriási törzse ágak és levelek széles hálozatát kötötte össze a lenti gyökérrendszerrel. Termések helyett sylvarik potyogtak az aljába. Népe ezerszámra lógott a fa gallyairól, mint érett, lehullás előtti gyümölcsök. A testük nem mozdult, de a szemeik cikáztak és forogtak, nagy érdeklődéssel tanulmányozták a környezetüket.

Egyesek leváltak, mint ősszel a levelek, lassan pörögtek a gyökérszint felé. Ott felálltak, kinyújtóztak, aztán nekivágtak az ürességnek, eltűntek, mihelyt elhagyták a terjengős lombtakarót.  Néhányan nem jutották el odáig, megbicsaklottak, elestek, és elkorhadtak a nagy fa árnyékában.

Csalódottság keveredett Ceara érdeklődésébe. Ennyi az egész? Ennyivel össze lehet foglalni egy sylvari életét? Születés, utazás, tapasztalás, halál, mind-mind annak az istenszerű entitásnak a parancsolatain és filozófiáján belül?

Képtelen volt elfogadni ezt. Minden, amit addig megtanult, azt mutatta, hogy nincs olyan rendszer, legyen bármilyen összetett, ami képes a végtelenségig fenntartani önmagát. Fejlődés nélkül elkerülhetetlen a kudarc.

Ceara ekkor pillantotta meg a tüskés indát. A fa aljában, a gyökerekből indult ki, és onnan kúszott felfelé, rácsavarodva a törzsére, és felsebezve a kérget poros, vörös tüskéivel. Zöld-fekete nedv szivárgott ezekből a sebekből, és a nagy fa megrázkódott.

Aztán Ceara volt az inda, úgy szorította a nagy fa törzsét, mint egy kiéhezett szerető. A fa küzdött ellene: ennek is megvolt a maga kijelölt része a nagy tervben. Ehelyett Ceara nem csak bosszantó körülmény lett, hanem kihívó.

Pale-Tree-2

Most már érted? A Pale Tree hangja halk és távoli volt, mégis visszalökte Cearát a távoli nézetbe. Ha nem válsz eggyé azzal, aminek születtél, akkor elveszett vagy. Sőt még rosszabb, veszélyes.

Tiszta öröm zúgott végig Cearán. Azt mondod, veszélyes? Gondolatai mennydörgésként dübörögtek széjjel az ürességben. Úgy legyen.

Miközben a Pale Tree kétségbeesett szavai és saját csúfondáros nevetése visszhangot vertek a  mindenségben, Ceara keresztülröppent a nagy fa látomásán, s továbbállt.


Omadd mozdulatlanul, tágra nyílt szemmel bámult egykori tanítványára.

— Működött — mondta Scarlet. — Azt hiszem, ezt illik megköszönnöm, bár szerintem magamtól is rájöttem volna előbb-utóbb. Persze, ne vitassuk el egy zsenitől a hozzájárulását, nem igaz?

Omadd nem válaszolt.

Scarlet kuncogott, ahogy felemelte az egyik kezét az arcához, és nézte, ahogy a vörös tüskés inda tekergőzött az ujjai között. — Olyan sok dolog értelmet nyert. A Pale Tree, a Nightmare Court, Caithe és Faolain… mind-mind részei a nagy tervnek.

— De látom a hibáit annak a tervnek. A népemnek nem kell elfogadnia, ami adatott neki, vagy azzá válnia, “amire született”. Senkinek sem kell. Megváltoztathatjuk a szabályokat… illetve, én meg tudom változtatni. És meg is fogom.

Omadd továbbra sem szólt semmit. Poros, vörös tüskés indák tekeredtek szorosan a torkára, csuklójára és bokájára, így nehéz is lett volna. Csendben és mozdulatlanul függött, a négy falon és a plafon on terpeszkedő tüskerengetegről, miközben vér csöpögött belőle, és gyűlt tócsába alatta.

Scarlet-Lab-2

— Olyan sokat tanultam — folytatta Scarlet. — Most már csak alkalmaznom kell a tudásomat. Egy legyűrhetetlen veszedelem tornyosodik fölibénk, és az én népemet szólították, hogy szálljon szembe vele. Teremtőnk kötelez bennünket erre.

— De én elutasítom ezt a hívást. Elutasítom azt, hogy választanom kell az Álom vagy a Rémálom között. Azok az erők, amelyek ebbe vagy abba az irányba terelnek bennünket, eltéríthetők. Akár egymással szembe is fordíthatók, mindkettő kárára, és most már azt is tudom, hogy hogyan.

Scarlet intett egyet, és az Omaddot fogva tartó indák megfeszültek. A magasba emelték élettelen testét, aztán úgy fordították, hogy annak látványa fogadja majd azt, aki belép a terembe.

Scarlet hangja erősödött, ahogy folytatta. — Még sok teendőm van. Nem tudom, milyen lesz a világ, amikor végzek, de alig várom, hogy kiderüljön. BIrodalmak buknak majd el, kontinensek borulnak lángba, és amikor a tisztítótűz kialszik, én ott leszek, hogy saját kézjegyemet otthagyjam azon az új világon, ami ezután következik.

Eszelős  villant a szemében, és ezt mondta. — Viszlát, öreg barátom. Minden jó tanítvány folytatja, amit mestere előtte végzett, és másokkal is megosztja a meglátásait. Én pedig egy nagyon, nagyon jó tanítvány vagyok.

Kacagva és megújult céltudatossággal eltelve Scarlet csókot dobott Omadd testének, és könnyedén kitáncolt a hűvös esti levegőre.

Scarlet-Badass-4

Eredeti: What Scarlet saw @ Scott McGough

Reklámok
 1. Mephike
  2013. augusztus 26. - 06:48

  Köszi a fordítást, nagyon jó lett!

 2. Evelineh
  2013. augusztus 26. - 07:42

  nagyon jó, és most nem scooby doo……de aki nem olvasssa el…….hmmm

  • 2013. augusztus 26. - 10:27

   Szerintem aki elolvassa, annak is zéró információ. Azt eddig is tudtuk, hogy egy őrült megalomániás zseni, és ennyi. Ez után is ennyi.

   • Evelineh
    2013. augusztus 27. - 13:52

    örült megalomániás zöldség zseni :D

 3. nathriel01
  2013. augusztus 26. - 07:56

  A Pale Tree-nek is sok esze van. Már a megszületésekor látni lehetett, hogy csak a baj lesz ezzel a gyökérrel. Minden fán van rohadt gyümölcs, csak ez nem esett le időben, pedig a “bölcs” anya tehett volna ezért.

 4. 2013. augusztus 26. - 08:01

  Megnéztem, az angol verziót is ugyan ennyire gyerekesnek találom :/
  Nehéz lesz így a nyomokban fellelhető Lore-t szeretnem :S

  Egyébként ezzel a körítéssel akarják az 500-as craftingot behozni szvsz.

 5. 2013. augusztus 26. - 09:49

  Ha már úgyis Scarlet, twittel a kis vörös serényen ám! :D
  https://twitter.com/ScarletBriar

  “Die die die, die die die dee die!”

  “I like you! Wait, not like. What’s the opposite one again?”

  • BigPi
   2013. augusztus 26. - 13:23

   Most a játékon belül a die szó mit jelentene? Az elfonnyadottra, vagy inkább játékkockára utal?

   • MaDFoX
    2013. augusztus 26. - 13:42

    “Pusztulj, pusztulj, pusztulj, pusztulj, pusztulj, pusztulj, pusztulj, dögölj meg” ;)

   • nathriel01
    2013. augusztus 26. - 14:19

    A játékkocka a dice, tudtommal.

    Edit: Utánanéztem és tényleg jelentheti a die a játékockát. :O Bár én még sosem találkoztam így vele (mármint, hogy a die-t játékkockaként használják), pedig elég sok angol írást olvastam már, de lehet éppen a rosszakat. :D

 6. MaDFoX
  2013. augusztus 26. - 10:06
  • 2013. augusztus 26. - 10:28

   Ben Tenysson? WHAT?

   • MaDFoX
    2013. augusztus 26. - 10:53

    Jahh! :)
    Nem ritka, hogy felnőtt nők adják a hangjukat gyerek szereplőkhöz, anime-knél pláne. Különösen ha nagyon sok (nem bírná a kölök, vagy változna a hangja a pár éves felvétel közben), vagy nagyon kevés (ha már a gyerekhangok nagyrésze fel van használva és kell a változatosság) az anyag. Vocoder sokmindent megold ám! :D

 7. Shantey
  2013. augusztus 26. - 14:12

  Na mivel a szentem az egész rendszert rossznak látja és meg akarja változtatni Pale Tree-vel Nightmare-rel és minden anyám kínjával együtt így gondolom nem kevés köze lehetett a Thaumanova esethez is, ha már az inquest is hozzá köthető.
  Ebből jön, hogy miért indul fraktál kutatás ezzel az eseménnyel kapcsolatban Ellen által. De tételezzük fel nem bunda történt (haha ..) és a living storyhoz köthető a két fraktálos esemény, akkor Abaddon hogy kerül a képbe?

  Egyébként valakinek a Pale tree-s beszélgetés során leesett mi nem tetszik ennek a bolond gombának? Azontúl, hogy egy hisztis, lázadó tinédzser. Küzd az elrendelt sorsa ellen, ami az, hogy küzd a sorsa ellen, ezzel nagyjából mindent elpusztítva?

  • 2013. augusztus 26. - 14:42

   a fractal nem kapcsolodik a lving storyhoz
   viszont engem meg az érdekel, hogy miért divinty-t támadja

   • nathriel01
    2013. augusztus 26. - 14:47

    Nagyon úgy tűnik, hogy lenézi az emberiséget. Például ők az egyetlen nagyobb faj, akikhez nem ment el tanulni valamit, minden más fajnál járt. Igaz közvetve támadott másokat is, a Flame Legionnel a nornokat és a charrokat, az Aetherbladedel meg LA-t. Úgy tűnik már csak a saját fajához (bár a gépben ugye azt látta, amint megtámadja a Pale Tree-t) meg az asurákhoz nem nyúlt.

   • MaDFoX
    2013. augusztus 26. - 15:25

    Mondjuk igaza is van… Kivert kutyák az emberek, széthulló birodalmuk maradékaiba kapaszkodva próbálnak valami békét kikunyerálni, hátha nem tűnnek el végképp a feltörekvő fajok talpa alatt… Erre Jenna békefesztivált szervez?! Pfff… Kár hogy ott van a Shining Blade – Countess Anise. Ha csak az a kupac agyatlan pléhhuszár Seraph meg az impotens Logan védené, már rég odalenne, a koszhadt “birodalmával” együtt.

   • Gandarel
    2013. augusztus 26. - 16:29

    Nah, charroknak meteor eső kellett hogy átjussanak egy falon. Az a szőrcsomó aki kb 40 év után 2 másodpercet töltött Ebonhawke falán kapott egy szobrot Black Citadel-ben :D rofl

   • MaDFoX
    2013. augusztus 26. - 17:04

    Szőrcsomó! :D
    Attól a “meteoresőtől” az emberek a kardjukba dőltek! :D

   • MaDFoX
    2013. augusztus 26. - 17:06

    Mellesleg jellemző ez az öngyilkos megoldás a humanokra, ott van pl Orr is :D

    -Ohh elveszünk, nagyvezér, segííts!
    -Semmi gond itt a tuti megoldás!
    -Nyiff…

   • Evelineh
    2013. augusztus 27. - 13:58

    és Ascalon……-ha nem nyerhetek,nem engedem hogy a szőrcsomók nyerjenek! (halálos ítélet az egész országra jee)

   • Evelineh
    2013. augusztus 27. - 13:59

    Amúúúúgy az Abbadonos leírásban az van, hogy Vizijer (vagy hogy hívják) fülébe ő suttogta, egy margonittal, hogy használja a scrollt a pusztításhoz, meg állítólag Aldebernek is “suttogott”…:D rosszcsont Abbadon…..chhh

   • Sárki
    2013. augusztus 27. - 16:26

    Adalbernnek nem suttoghatott mert nf során kinyírtuk.

   • Evelineh
    2013. augusztus 27. - 16:58

    Ehh, szerintem nem lehet őt csak úgy kinyírni, tuti visszatér X)) vagy legalább is a margonitái megmaradtak

   • Gandarel
    2013. augusztus 27. - 17:16

    Komoly lore szakértőt vélek felfedezni…

    Amúgy Searing = oké, Foefire = kötskögég? :D omg

 8. 2013. augusztus 27. - 17:49

  Csak a searing az az ellenség ellen irányult a Foefire meg a saját népe és az ellenség ellen

 1. No trackbacks yet.

Hozzászólás a(z) BigPi bejegyzéshez Kilépés a válaszból

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: